Ingrid Prøsch

Hvem skal vi stole på?

Mellom barndom og foreldre, midt i familielivet, ligger noen sannheter. Der ligger også mange myter, en hel sekk med meninger, og en rekke løse tanker og tradisjoner.

Det er lett å gå seg vill her, og guidene vi møter på veien kan skjule sin sanne identitet, og har ofte skjulte agendaer.

Hvordan skal vi finne veien, og hvem kan vi stole på på denne aller viktigste av livets reiser?

Noen nye familier er heldige, og bor blant mennesker som er både tillitsverdige og villige til å hjelpe med både ekte veiledning og veihjelp. De fleste av oss gjør ikke det. Vi må finne vår egen måte.

Les mer: Hvem skal vi stole på?

Mamma og baby på kafé i barselpermisjonForeldre & barn har tatt opp temaet at dagens babyer ofte har mange aktiviteter på timeplanen. Ingrid Prøsch er intervjuet om dette temaet sammen med Astrid Grydeland Ersvik, Leder av helsesøstrene i Norsk Sykepleierforbund og Geir Bergkastet, administrerende direktør i Oslo Kino AS.

Hvor mange aktiviteter kan en baby ha før han/hun blir stresset, og det går på tilknytningen løs? Og hva med babykino? Er babykino skadelig for små barn?

Den generelle konklusjonen er:

Så lenge babyen får nok nærhet og kos, har den ikke vondt av å være på kafé. Men det må ikke gå på bekostning av denne tilknytningen, mener ekspertene.

Artikkelen kan leses her:

http://www.klikk.no/foreldre/baby/article753756.ece

Ingrid PrøschDet har rullert en debatt om barn og søvn i mediene den siste tiden. I et debattinnlegg i Dagbladet den 14.3. skriver Ståle Pallesen i et forsvar for den såkalte "Ferbermetoden" og andre skrikekurer: "Dette er et læringsprinsipp som innebærer at atferd som ikke etterfølges av ønsket respons gradvis slukkes ut. Den atferden Ferbermetoden tar sikte på å slokke ut er signaler (som gråt og rop) fra barnet om sosial kontakt på et tidspunkt da barnet trenger søvn."

Les mer: Søvn i media

Ingrid Prøsch fra TilknytningspedagogeneAftenposten har intervjuet Caroline Teigen fra www.sovehjelp.no og Ingrid Prøsch fra Tilknytningspedagogene om barns søvn. Vinklingen er denne: Søvneksperter mener det ikke finnes en søvnmetode som passer alle barn. Man må finne årsaken til søvnproblemene og deretter vurdere fremgangsmåte for sitt barn.

Les mer: Aftenposten: Ingen vidunderkur for søvnløse barn

Gråtende babyTilknytningspedagogene ved Ingrid Prøsch har blitt intervjuet av journalist Kari Mathilde Hestad fra magasinet Foreldre&Barn om det å gi barn trøst. Her er et kort utdrag av artikkelen:

Ingrid Prøsch, fagpedagog ved kompetansesenteret Tilknytningspedagogene, mener at det viktigste for et gråtende barn er å bli tilstrekkelig sett av dem han er knyttet til.

– Det er ikke for mye oppmerksomhet som oftest skaper sutring, men for lite. Barnets følelser blir nemlig ikke borte, selv om foreldene avleder eller avfeier barnet som gråter, mener Prøsch.

Les mer: Foredre&Barn: Trøst barna

Tilknytning mellom mor og babyBabyers selvfølelse er et tema som ikke er mye diskutert. Les artikkelen om dette her i Tilknytningsbloggen. Kvinneguiden har tatt opp temaet, og Ingrid Prøsch er intervjuet om de minste og hvordan selvfølelsen kan beskyttes. Prøsch sier:

http://www.tilknytningspedagogene.no/tilknytningsbloggen/myk-start/246-babyers-selvfolelse

 

Et nyfødt barn gir uttrykk for sine grunnleggende behov på en helt selvfølgelig og umiddelbar måte. Et friskt barn gir for eksempel uttrykk for sult og sugebehov ved blant annet å jobbe med tunga og å gnage på knokene allerede innen de aller første levetimene sine er gått», skriver fagpedagog Ingrid Prøsch ved Tilknytningspedagogene i artikkelen «Babyers selvfølelse».

Det er viktig at man allerede helt fra starten av ser barnet, og forsøker å lese alle de små og store signal babyen sender ut. Et spedbarn som blir sett og får sine behov møtt erfarer at det nytter å «snakke». Det opplever da at det er viktig for omgivelsene, og at man har verdi.

Les hele artikkelen her:

 

Ingrid PrøschTilknytningspedagogenes Ingrid Prøsch er intervjuet i en artikkel i kvinneguiden.no om hvordan man kan forberede barn på å få søsken.

"Å få nyheten om et søsken kan være vanskelig for et barn. Det er derfor viktig å være bevisst både på hvordan du formidler nyheten, og på hvilke reaksjoner som kan komme.

- Å formidle en ekte glede og åpenhet er veldig viktig. Det er ikke nødvendig å si så mye, men det er viktig å svare skikkelig på de spørsmålene som kommer, mener Prøsch."

Les mer: Kvinneguiden: Når barn får søsken

Ingrid PrøschDenne artikkelen sto på trykk i nummeret "Growing Child" av The Attached Family i 2010. The Attached Family er et magasin som utgis av Attachment Parenting International. Artikkelen er skrevet at Tilknytningspedagogenes Ingrid Prøsch. Prøsch er International Editor i magasinet. Artikkelen ble skrevet våren 2010, og gir et internasjonalt perspektiv på foreldrepermisjon. Den er gjengitt her med tillatelse fra The Attached family.

Parental leave, an international perspective

In Europe, two of the hottest family topics discussed, both at political round tables and at family dinner tables, are the question of daddy’s presence in a young child’s life and the parental leave systems’ implications for gender equality.

Les mer: Parental leave, an international perspective  

Ingrid PrøschTilknytningspedagogenes Ingrid Prøsch har blitt intervjuet av May Brit Leirtrø Røstad om hvordan man kan legge tilrette for en god barseltid. Mange opplever denne tiden som tung. Les hele artikkelen i Kvinneguiden her.


Her er artikkelen som ble publisert i Kvinneguiden 11. april 2011

Mange nybakte mødre opplever ikke den lykkelige barseltiden man oftest hører om.

For mange nybakte mødre blir permisjonstiden av ulike grunner tung.

Ifølge Ingrid Prøsch, fagpedagog bak kompetansesenteret Tilknytningspedagogene, er noe av det viktigste å forberede seg på hva man kan forvente av utfordringer i barseltiden.

Les mer: Kvinneguiden: Lykkelig barseltid?