SamsovingI ukens A-magasin (uke 14/2014) kan vi lese en flott artikkel om samsoving. Her er familien Elseth på Gjøvik intervjuet om sin samsoving med tre barn. Ingrid Prøsch fra Tilknytningspedaggene er også intervjuet. Hun uttaler:

"Når det gjelder samsoving med barn, har fagpedagog Ingrid Prøsch i bedriften Tilknytningspedagogene merket en endring i folks holdninger.

- For ti år siden var det fullstendig tabu. Nå er det veldig vanlig å samsove med barn, i hvert fall til de er ett år, sier hun.

Prøsch får mange spørsmål fra foreldre som sliter med å få barna til å sove, og anbefaler samsoving hvis det fører til bedre søvn for hele familien. Hun understreker at det ikke finnes forskning som støtter opp om at barn som samsover blir uselvstendige. Derimot trekker hun frem forskning som sier at samsoving er bra: At spedbarn som samsover gråter mindre om Samsovingnatten enn de som sover på samme rom, at samsovende barn sover lettere, og at en lettere søvn er gunstig for hjernens utvikling. Noen studier viser dessuten at barn som sover tett inntil voksne har mer stabil temperatur, jevnere hjerterytme og færre pustestopp-pauser enn barn som sover alene. Men forskningen er mangelfull.

- Hovedargumentene er at det er praktisk og hyggelig, sier Prøsch."

Det er mulig å kjøpe tilgang til enkeltutgaver av A-magasinet digitalt for 28 kroner via App Store.