Mor og barn som koser
  • Hvorfor gråter barnet? av Mari Rysst Heilmann
  • Gentle Baby Care: No-cry, No-fuss, No-worry-Essential Tips for Raising Your Baby av Elizabeth Pantley
  • The Science of Parenting av Margot Sunderland
  • Ditt kompetente barn. På vei mot et nytt verdigrunnlag for familien av Jesper Juul
  • The Baby Book: Everything You Need to Know About Your Baby from Birth to Age Two av William Sears, Martha Sears, Robert Sears, og James Sears
  • The Fussy Baby Book av William Sears og Martha Sears
  • Why Love Matters: How Affection Shapes a Baby's Brain av Sue Gerhardt
  • Attached at the Heart by Barbara Nicholson and Lysa Parker
  • Utenfor, Av Ross Greene
  • Det eksplosive barnet, av Ross Greene