Om oss

Ingrid PrøschTilknytningspedagogene er stiftet og drives av Ingrid Prøsch. Hun er utdannet fagpedagog (cand.paed.) fra Universitetet i Oslo og er mamma til tre barn. Prøsch er godkjent API-leader (Attachment Parenting International) og leder av API-Oslo, er International Editor i magasinet The Attached Family, og er seminarleder for Famlab (Jesper Juul). Videre har Prøsch Doulautdannelse fra Norsk Doulaforening og har erfaring som ammehjelper i Ammehjelpen. Hun er også moderator for forumet ved attachmentparenting.no.

Visjon

 • Vi inspirerer til å leve i gode relasjoner preget av tillit, empati og omsorg.

Mål

 • Tilknytningspedagogene er en kompetansebedrift som holder foredrag, holder kurs for både profesjonelle og foreldre, gir individuell veiledning og coaching. All vår virksomhet er forankret i et humanistisk perspektiv. Vi fremmer gjensidig respekt, fredfylt kommunikasjon og ekte samspill mellom foreldre og barn. Vår virksomhet skal alltid være forskningsbasert og nyansert. Vi er vennlige. Samtidig tør vi spre vitenskapelig kunnskap uten angst for å skape dårlig samvittighet hos foreldre med andre referanser enn de vi bygger på.

Målgruppe

 • Hovedmålgruppen vår er foreldre og foresatte, lærere og førskolelærere, og alle som jobber eller lever med barn.

Produkt

 • Vi holder kurs og foredrag om mange ulike aspekt ved det å leve med barn.
 • I våre grupper kan foreldre møtes i en mer sosial sammenheng, med en fagperson tilstede som kan svare på spørsmål og inspirere. Gruppene er tilpasset slik at barn skal ha det fint om de er med.
 • Hjelp hjemme er et produkt hvor vi kommer hjem til kundene for å bidra med veiledning eller coaching til at foreldrene finner løsninger på personlige utfordringer de har rundt tilknytning, samspill, utviklingsstadier, hverdagsutfordringer, selvstendighetsutvikling, søvn, bæring, amming eller andre oppvekstspørsmål.
 • Vi formidler personlige tjenester som doulaoppfølging av svangerskap og fødsel. Doulatjenestene tilbys gjennom DinDoula (www.dindoula.no) som er et selvstendig forretningsområde for Tilknytningspedagogene.
 • Gjennom telefonkonsultasjoner og e-posttjenesten vår svarer vi på enklere og mer generelle spørsmål.
 • Bokhylla finner du linker til inspirerende artikler, forskningsrapporter, fagbøker og annen litteratur som kan inspirere til utvikling og glede.
 • I TilknytningsBLOGGEN vil du finne aktuelle saker, bakgrunnssaker, kommentarer og annet inspirerende stoff.
 • I spalten Leve med barn finner du konkrete og håndfaste aktivitetstips, oppskrifter og annet som kan inspirere til tilknytningsfremmede familieaktiviteter.

Jeg tror at de fleste foreldre i Norge i dag innerst inne vet hvordan de ønsker å leve med barna sine. Jeg tror også at den sosiale og kulturelle påvirkningen mange er utsatt for gjør at vi overprøver egne tanker og magefølelse fordi vi tror det er det vi må for å være gode foreldre og for å få veltilpassede barn.

Tilegnelse av nyansert kunnskap er for mange en god vei å gå for å bli trygg på egne valg. Jeg tror at det å følge egen magefølelse i de valgene man tar i livet med barn er viktig. Samtidig vet vi at det å ta egne valg som kanskje bryter noe med tradisjon og sosiale føringer krever styrke. Da er kunnskap en fin vei å gå. Har man kunnskap som støtter de valg man tar blir valgene lettere å stå for under sosialt press. Det er også viktig med kunnskap slik at man utvikler egen magefølelse, og kan ta opplyste valg.

Det er ikke slik at alle metoder er like gode. Når man skal velge i vrimmelen av alternativ er det å ta valg bygd på vitenskapelig forskning i stedet for på kulturelle myter oftest en fornuftig løsning. ~ Ingrid Prøsch