Det å forberede seg til svangerskap og fødsel er et sentralt prinsipp i tilknytningsomsorgen. I kurset Myk Start og Pappakurset går vi gjennom en rekke tema knyttet til dette.

Vi tilbyr også doulatjenester gjennom DinDoula.

En doula er en fødselsledsager. Doulaens oppgave er å støtte den gravide og hennes partner både før, under og etter fødselen. Doulaen fokuserer fullt og helt på de praktiske og følelsesmessige sidene av fødselen. Det er viktig for oss at kvinnen som skal føde føler seg trygg, og at hun får den støtten hun trenger for å føde slik hun selv ønsker.

~ Sitat fra www.dindoula.no

Vi kan også lese på nettsiden til DinDoula at forskning viser at kvinner som har kontinuerlig omsorg gjennom hele fødselsforløpet har kortere og mindre kompliserte fødsler, de bruker mindre smertestillende midler og rapporterer om en mer positiv opplevelse av fødselen.

Jordmor, fødselssykepleier og pappa hjelper mamma under fødsel i badekar

I boken Mothering the Mother (1993) finner vi blant annet denne statistikken blant kvinner som har hatt med doula under fødsel:

  • 50% reduksjon i keisersnitt
  • 60% reduksjon i ønske om epidural
  • 40% reduksjon i bruk av drypp/riestimulerende midler
  • 30% reduksjon i bruk av smertestillende
  • 40% reduksjon i bruk av tang/vakuum under forløsning

Se www.dindoula.no for mer informasjon om disse tjenestene.