Kvinne med smerter under fødselsrier
  • Ina May’s Guide to Childbirth av Ina May Gaskin
  • Föda utan rädsla av Susanna Heli
  • Fødsel i kraft og kjærlighet av Eli Heiberg og Nanna Biørnstad
  • Naturlig fødsel av Val Clarke og Helen Massay-Alstrom
  • På vei av Gro Nylander
  • Småen blir født, innspurt - fødsel - barsel av Gro Nylander