Hvem er vi?

14 dager gammel baby i sjal ser opp på mamma

Tilknytningspedagogene holder foredrag og kurs for både profesjonelle og foreldre, og vi tilbyr kompetanseutvikling, individuell veiledning og coaching. All vår virksomhet er forankret i et humanistisk perspektiv. Vi fremmer gjensidig respekt, fredfylt kommunikasjon og ekte samspill mellom foreldre og barn.

Vår virksomhet skal alltid være forskningsbasert og nyansert. Vi er vennlige. Samtidig tør vi spre vitenskapelig kunnskap uten angst for å skape dårlig samvittighet hos foreldre med andre referanser enn de vi bygger på.

Her hos oss i Tilknytningspedagogene kan du være trygg på at den kunnskap og innsikt som formidles er bygd på solid vitenskapelig forankret forskning. Gode relasjoner og tillitsfull tilknytning mellom alle medlemmene i familien anser vi som de mest sentrale aspekt av alt familieliv. Vi kan ikke love at gode relasjoner er løsningen på alle familieutfordringer, men vi kan garantere at med gode relasjoner er alle utfordringer enklere å håndtere og de gode løsningene kommer lettere.

Magefølelse og kunnskap

To barn hopper ned fra en container

Vi tror at de fleste foreldre i Norge i dag innerst inne vet hvordan de ønsker å leve med barna sine. Vi tror også at den sosiale og kulturelle påvirkningen mange er utsatt for gjør at vi overprøver egne tanker og magefølelse fordi vi tror det er det vi må for å være gode foreldre og for å få veltilpassede barn.

Tilegnelse av kunnskap er en god vei å gå for å bli trygg på egne valg. Vi tror at det å følge egen magefølelse i de valgene man tar i livet med barn er viktig. Samtidig vet vi at det å ta egne valg som kanskje bryter noe med tradisjon og sosiale føringer krever styrke. Da er kunnskap en fin vei å gå. Har man kunnskap som støtter de valg man tar blir valgene lettere å stå for under sosialt press.

Det er også viktig med kunnskap slik at man utvikler egen magefølelse, og kan ta opplyste valg. Det er ikke slik at alle metoder er like gode. Når man skal velge i vrimmelen av alternativ er det å ta valg bygd på vitenskapelig forskning en fornuftig løsning.

Enkle løsninger

Jan Hunt skriver "The quick fix: Identify feeling, validate feeling, identify need, meet need, hug child.".

Jordklode formet som et hjerte

Det er mye visdom og gode perspektiv i det hun skriver. På mange måter er det akkurat så enkelt. Og likevel er det av og til så uendelig vanskelig.

Det krever tilknytning og empati for å kunne identifisere andres følelser, og det krever kompetanse og velvilje for å bekrefte disse følelsene.

Det kreves ofte dyp innsikt og forståelse for å identifisere behov og det kreves mot, styrke og kjærlighet å møte behovene. Den gode klemmen høres kanskje enkel ut, men for mange har relasjonene gått i stå slik at også den sitter langt inne.

Vi ønsker å bidra til at balansen i familien kan komme på plass, og alles følelser og behov kan ses og møtes. Når følelser ses og behov møtes styrkes vi, og vi blir rede til å bidra til å skape en vennligere verden.