Mor er frustrert over søskenkrangelØnsker du hyggeligere middager, roligere morgener, enklere kvelder eller enklere levering i barnehagen?

Av og til er det ikke nok med inspirasjon eller kunnskap fra kurs eller bøker. Av og til trenger man konkret hjelp i eget hjem av vennligsinnede og kunnskapsrike mennesker som kan hjelpe til med å finne konkrete alternativ til de vaner og rytmer man har innarbeidet i familien. Vi tilbyr coachtjenester til alle som ønsker en slik hjelp, og vi bidrar med å finne løsninger som alle de involverte kan leve med.

Maktkamp mellom mor og barn

Noen typiske coachsesjoner vil kunne være at vi observerer et familiemåltid, en kveldsstund eller morgenstund, levering i barnehagen, eller en handletur en eller flere ganger, for så å prate sammen etterpå for å gjennomgå situasjonen og finne alternative perspektiv og løsninger.

Denne tjenesten tilbys for tiden ikke.