Liten jente med stor sekk på vei til første barnehagedag

Svært mange barnehager opererer med en tredagers tilvenningsperiode, som fra barnas perspektiv i grunnen er bare en endagstilvenning. En dag hvor foreldre og barn er sammen, en dag hvor foreldrene er borte en stund, altså - barnet er alene i barnehagen, og en dag hvor foreldrene går men er i beredskap - altså fra barnets perspektiv er ikke denne dagen noe ulik den neste...

Det er en metode som er alt for brutal for de aller fleste små barn og for foreldrene også, og som kan skape unødig utrygghet og gråt på lang sikt. En slik kort tilvenningsprosess kan rokke ved tilliten barnet har til foreldrene også, og utrygghet kan oppstå som konsekvens. Jo yngre barnet er, jo mer kritisk er dette.

De individuelle behovene til et gitt barn og en gitt familie må stå i sentrum. God dialog mellom barnehage og foreldre er avgjørende, og god tid og tålmodighet er essensielt. Det ideelle er å starte med små tilvenningsdrypp i god tid før oppstart, og så å ha nok fleksibilitet både fra barnehagens og foreldrenes side til å kunne bruke den tiden som trengs ved oppstart.

Her er ti gode råd som kan mykne denne viktige overgangen for barna:

Ti gode råd for en myk barnehagetilvenning

  • Innstill deg på å bruke tid på gradvis tilvenning.
  • Ta med barnet på praktiske ting som å kjøpe sekk og matboks. Gjør utstyret kjent ved å bruke det hjemme. Piknik i stua med sekk og matboks er fint.
  • Skal barnet ha sovevogn i barnehagen så bruk en kjent vogn. Anskaff barnehagevognen i god tid før oppstart, og bruk den.
  • Dra på tur for å leke på barnehagens lekeplass utenfor barnehagens åpningstid. Avtal eventuelt med barnehagen dersom området er låst.
  • Besøk barnehagen i åpningstiden. Avtal med barnehagen på forhånd. Ta gjerne med sekk og matpakke om det passer.
  • Snakk jevnlig med barnet om endringene som skal skje. Husk å være glad og positiv i samtalene.
  • Unngå all form for negativt snakk eller snakk om uro rundt barnehageoppstart når barnet er innen hørerekkevidde. Barn får med seg mer enn man ofte tror, og er eksperter på å fange opp foreldres uro.
  • Tilrettelegg for en overgangsperiode på et par uker hvor barnets barnehagedager kan være ekstra korte.
  • Tenk gjennom morgenrutinene deres, slik at det blir tid for rolig start på barnehagedager.
  • Planlegg å kunne bruke mye kvalitetstid sammen med barnet utenfor barnehagetiden.

Samlingsstund i barnehage

Flere artikler om dette temaet:

 

 

 

Kurs og veiledning

Vi tilbyr private kurs og veiledning for foreldre i forbindelse med barnehageoppstart, og vi har også en rekke ulike opplegg for barnehager. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 

© Ingrid Prøsch, Tilknytningspedagogene

www.tilknytningspedagogene.no