I Aftenposten den 3. juli (2013) ble Ingrid Prøsch med flere intervjuet om barnehagetilvenning. Temaet i artikkelen er den korte tilvenningstden som er standard for svært mange barnehager.

"Fra barnets perspektiv er den andre og tredje dagen lik den fjerde, altså er det i praksis bare én dag tilvenning. Dette er brutalt for de aller fleste små barn og kan skape unødig utrygghet og gråt på lang sikt. Barna kan føle seg sveket hvis de føler at foreldrene har gått fra dem før de var klare, og det kan skade tilknytningen mellom foreldre og barn, sier Ingrid Prøsch, fagpedagog i veiledningstjenesten Tilknytningspedagogene."

Les hele artikkelen her:

http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/--Tre-dager-tilvenning-er-brutalt-for-barna-7246431.html#.Ug3-0ODQCJx

 

Tilknytningsbloggen

Møt oss

Follow Tilknytning on Twitter

Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.

~ Buddha