Nyfødt baby får morsmelkerstatning på flaske

På Folkehelseinstituttets hjemmeside kan vi lese dette:

Helsemyndighetene anbefaler å fullamme i 6 måneder etter fødselen, fordi amming blant annet fremmer normal utvikling av sanser og tankeevne hos barnet, og beskytter barnet mot smittsomme og kroniske sykdommer. Likevel er det mange som ikke gjør dette.

Hvor få det er som faktisk fullammer til seks måneder er overraskende, og i en annen artikkel på samme side kan vi lese dette:

"99 prosent av nybakte mødre i Norge, starter å amme. Åtte av ti ammer fortsatt når barna er seks måneder gamle. Ved fire måneders alder får 44 prosent av barna fortsatt kun morsmelk, men bare 2 prosent ved seks måneders alder. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet og Rikshospitalet der man har studert årsaker til at mødre slutter å fullamme før babyen er seks måneder." Kilde

Tallene er hentet fra Mor og barn-undersøkelsen. Blant annet viser undersøkelsen at det er større sjanse for at mor slutter å fullamme når barnet er mellom en og tre måneder dersom barnet har fått morsmelkerstatning, sukkervann eller vann i første leveuke. 2 prosent er et overraskende lavt tall. Men når vi leser at en av grunnene for dette lave tallet kan skyldes denne tidlige påvirkningen i første leveuke er det kanskje ikke så overraskende likevel?

Liten jente ruller spaghetti opp på gaffelen

Selvregulert amming/flaskemating, barnestyrt mattilvenning, selvstyrt spising. Det er mange begreper som svirrer rundt i mediene om barn og mat om dagen.

Det er så mange hensyn å ta når det gjelder mat. Barnets næringsbehov, selvreguleringsmekanismer i barnet, sosiale konvensjoner, økonomi, bordskikk og familiebalanse er noen av stikkordene i den store sekken av spiserelaterte tema.

I denne artikkelen tar vi for oss dette med å la barna bestemme hva de spiser. Utover høsten kommer flere artikler hvor andre av disse temaene tas opp.

Hva innebærer egentlig det å la barna selv bestemme hva de skal spise? Hvorfor er det viktig å la barna bestemme selv?

En halvt år gammel baby spiser kokt gulrot som sitt første måltid

Eller "Babystyrt tilvenning" - som det heter på norsk...

Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i Gill Rapleys artikler og bok.

Den engelske helsesøster Gill Rapley (www.rapleyweaning.com) har skrevet en veldig fin bok om babystyrt avvenning. Prinsippene i babystyrt avvenning er at barnet selv styrer i hvilken grad de spiser annen mat og i hvilket tempo dette foregår. Barnet tilbys fast føde på en trygg måte og barnet styrer da selv hva det putter i munnen og hvor mye av det de spiser.

 

Tilknytningsbloggen

Møt oss

Follow Tilknytning on Twitter

Annonser

Å, mektige feer! Gi mitt barn i faddergave ikke bare helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte. For jeg vil så gjerne at mitt barn skal få i sin hånd nøkkelen til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder - slik burde hver eneste mamma tenke!

~ Astrid Lindgren