Tilknytning mellom mor og babyBabyers selvfølelse er et tema som ikke er mye diskutert. Les artikkelen om dette her i Tilknytningsbloggen. Kvinneguiden har tatt opp temaet, og Ingrid Prøsch er intervjuet om de minste og hvordan selvfølelsen kan beskyttes. Prøsch sier:

http://www.tilknytningspedagogene.no/tilknytningsbloggen/myk-start/246-babyers-selvfolelse

 

Et nyfødt barn gir uttrykk for sine grunnleggende behov på en helt selvfølgelig og umiddelbar måte. Et friskt barn gir for eksempel uttrykk for sult og sugebehov ved blant annet å jobbe med tunga og å gnage på knokene allerede innen de aller første levetimene sine er gått», skriver fagpedagog Ingrid Prøsch ved Tilknytningspedagogene i artikkelen «Babyers selvfølelse».

Det er viktig at man allerede helt fra starten av ser barnet, og forsøker å lese alle de små og store signal babyen sender ut. Et spedbarn som blir sett og får sine behov møtt erfarer at det nytter å «snakke». Det opplever da at det er viktig for omgivelsene, og at man har verdi.

Les hele artikkelen her: