Fødselsforberedende kurs hjelper mot fødselsangstFra klikk.no/foreldre-artikkelen "Fødsel er ikke som på film", skrevet av  Charlotte Hauge:

"Som førstegangsfødende og kommende mamma er det naturlig at man har mange forventninger rundt en fødsel. Vil vannet gå med én gang? Kommer jeg til å banne og sverte fordi smertene er så vonde? Kommer fødselen til å gå fort? Eller vil den dra seg over lengere tid?

I flere Hollywood-filmer ser vi at de kommende mødrene har det som kanskje kan kalles "drømmefødsler".

Fødselsforberedende kursVannet går, de blir kjørt på sykehuset, de ligger og presser i noen minutter, skriker og banner litt, og vips, ungen kommer ut ren og pen. Og moren ser like flott ut som før fødselen startet. Doula ved DinDoula.no, Ingrid Prøsch, forteller til Foreldre.no at Hollywood-fødsler ikke stemmer overens med realiteten i det hele tatt."

Les resten av artikkelen ved å følge denne lenken: http://www.klikk.no/foreldre/article861413.ece