Vi i Tilknytningspedagogene er stolte over å presentere et nytt samarbeidsprosjekt mellom oss, www.sovehjelp.no og www.lykkeligbarndom.no

Prosjektet heter Trygg søvn, og vi arbeider for å få definert skikekurer som metoder som faller inn under barneloven, og at det dermed blir forbudt å anbefale slike metoder.

Gå inn på tryggsøvn-hjemmesiden og signer appellen, om du ønsker å bidra til å kreve at barn har rett til trygg søvn, fri fra plagsomme og potensielt skadelige søvntreningsmetoder!

www.tryggsøvn.no

Lik oss også på facebook, og bidra til å spre ordet ved å dele oppfordringen til å signere appellen der!

https://www.facebook.com/TryggSovn

Dette er appellen vår:

I Barnelovens kapittel 5, § 30 kan vi lese: "Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode."

Det er særdeles skremmende å bli forlatt alene mens man gråter når man er et lite barn. Barn har ikke moden tidsforståelse, og vet ikke når, eller om, de voksne kommer tilbake.

Når man utsetter sårbare små barn for systematiske ekstinksjonsmetoder (skrikekurer) setter man samtidig deres emosjonelle helse i fare.

Det å bli systematisk ignorert når man gir uttrykk for sine behov, det kan gi dype og permanente skader i et barns selvfølelse. Bruk av skrikekurer kan også gi varige skader i tilknytningen mellom foreldre og barn.

Vi foreventer at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen tar ansvar for å tydeliggjøre at Barneloven også omfavner forbud mot søvnmetoder som trygt kan sies å være både skremmende, plagsomme og til mulig fare for barnet.

Videre forventer vi at Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre sørger for at disse lovstridige metodene ikke lenger anbefales av noen offentlig instans i Norge.