Karethe SolstadHøsten 2012 kom vi et langt stykke videre i kampen for barns rett til trygg søvn. I oktober publiserte Tilknytningsbloggen gjesteblogger Karethe Hoft Solstads artikkel: Når myndighetene svikter I artikkelen går hun til et frontalangrep på Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer sine søvnanbefalinger som innebærer harde gråtekurer.

 

 

Solstads artikkel ble fanget opp av Bergensavisen, hvor både Solstad og søvnforsker Ståle Pallesen kom til ordet. "Pallesen tilbakeviser at det kan være skadelig for barnets utvikling. – Jeg har ikke funnet noen dokumentasjon på at de spesifikke rådene øker utskillelse av stresshormoner slik at barnet kan ta skade av det."Gro Nylander

Med bakgrunn i Pallesens uttallelser skrev Ingrid Prøsch en kronikk i samme avis; Når myndighetene fastholder sitt svik. Hun skriver blant annet; Det å tilbakevise bivirkninger på bakgrunn av at vedkommede selv ikke har funnet dokumentasjon på slike bivirkninger, innviterer ikke til faglig tillit. Vi må da få tillate oss å stille spørsmål om hvorvidt Pallesen har lett nok.

I begynnelsen av desember kommer Hanne Søbye på banen og i Stavanger Aftenblad kan vi lese at hun innklager Pallesen og søvnsenteret til helsetilsynet.

Stavanger Aftenblad fortsetter å forfølge saken, og dagen etter kan vi lese at Gro Nylander hevder at gråtekurer skaper ulykkelige barn. Uken etter leser vi i samme avis at både barneombudet og landsforeningen for helsesøstre også er ombord i samme båt som oss i denne søvnkampen.

Så i år kan vi være fornøyde med innsatsen, alle sammen - og la oss fortsette i samme tempo i 2013!