Ingrid Prøsch, TilknytningspedagogeneI Kamille Mor&barn som kom nå i april, har Ingrid Prøsch fra Tilknytningspedagogene blitt intervjuet om søvn. Journalist Caroline Korsvoll har intervjuet henne, samt Caroline Teigen, Karin Naphaug og Nina Misvær til saken "God natt spesial - slik får du barna til å sove". Temaer er gode søvnvaner, nattlig "service" og årsaker til urolig søvn.

Prøschs hovedråd for god søvn er:

Caroline teigen, Sovehjelp
  • Riktig mat gjennom dagen
  • Kos og kontakt
  • Gjenkjenbar kveldsrytme
  • Følg helt i søvn om nødvendig
  • Støtte under oppvåkning
Se Kamille Mor&Barn for utdypninger og resten av søvnrådene.

Vi ønsker å trekke frem Caroline Teigen fra www.sovehjelp.no sine viktige perspektiv i artikkelen også. Hun poengterer at søvnproblemer alltid har en årsak, og at disse hovedsaklig kan deles inn i tre kategorier; fysiske årsaker, emosjonelle årsaker eller praktiske årsaker. Les mer om hennes råd i Kamille Mor&Barn og på hjemmesiden hennes.