Utenfor av dr. Ross W. GreeneI denne boken beskriver dr. Ross W. Greene, i klartekst, et innsiktsfullt og praktisk alternativ. Med støtte i nevrovitenskapelig forskning, presenterer han et nytt rammeverk for å forstå hvilke vansker barn med atferdsutfordringer har, og han forklarer hvorfor tradisjonell disiplin ikke håndterer disse vanskene på en effektiv måte. Han legger vekt på den revolusjonerende enkle og positive ideen om at barn gjør det bra hvis de kan, og argumenterer overbevisende for at barn med atferdsutfordringer ikke er oppmerksomhetssøkende, manipulerende, grensetestende, trassige eller umotiverte, men at de ikke har utviklet ferdighetene de trenger for å oppføre seg akseptabelt. Og når voksne innser hva som er de virkelige årsakene til disse barnas vanskelige atferd, og lærer dem disse ferdighetene, i en mengde og i et tempo som barna kan håndtere, er resultatene forbløffende:

Barna overvinner vanskene sine. Frustrasjonen som lærerne, foreldrene og klassekameratene føler, avtar. Og trivselen og læringen til alle elevene ivaretas.

I UTENFOR – Elever med atferdsutfordringer, beskriver dr. Greene hvordan Problemløsning Gjennom Samarbeid – en tilnærmingsmetode som har gitt overbevisende resultater – kan hjelpe utfordrende barn på skolen.

Med sin livaktige, engasjerende fortellerstil beskriver forfatteren

  • verktøy for å identifisere hvilke triggere og
  • mangelfulle ferdigheter som ligger til grunn for utfordrende atferd
  • tydelige retningslinjer for hvordan man radikalt kan forbedre samhandlingen med utfordrende barn – sammen med mange eksempler på hvordan det kan gjøres
  • dialoger, spørsmål og svar
  • en historie om et barn og om lærerne hans, foreldrene hans, og skolen han går på
  • en praktisk veiledning for vellykket planlegging og samarbeid mellom lærere, foreldre, skoleadministrasjonen og barna

(http://www.famlab.no/vis_litteratur.asp?AjrDcmntId=674)

"Å hjelpe barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer er ikke en mekanisk øvelse. Barn er ikke roboter, voksne er ikke roboter, og å hjelpe dem til å samarbeide er ikke som å styre roboter. Det er hardt arbeid, uryddig og ukomfortabelt, og det krever lagarbeid, tålmodighet og utholdenhet, spesielt siden arbeidet også innebærer å stille spørsmål ved konvensjonell visdom og praksis. Denne boken inneholder massevis av materiale og eksempler som kan hjelpe deg til å forstå utfordrende barn bedre, hvordan du kan iverksette PGS-modellen, og hvordan man samarbeider mot et felles mål: å hjelpe disse barna mer effektivt." ~ Ross Greene

Utdrag fra boken "Utenfor", av Ross Greene

- Innholdsfortegnelse
- Forord av Ross Greene
- Forord av Jesper Juul
- Uløste problemer og nye linser å se barnet med
- Om utfordrende barn og hvordan vi tenker om dem
- Barn gjør det bra hvis de kan