Barn i slyngeSå bra at det i stadig økende grad settes fokus på at det finnes alternativ til å la barn skrike seg i søvn!

Her er en lenke til en artikkel i Aftenposten med tittelen:

"Vil forby skrikekurer for spebarn"

Vi leser blant annet:

 

Nå vil flere av dem som representerer den nye retningen de konservative holdningene til livs. De mener helsemyndighetene bør innføre et forbud mot at helsepersonell kan gi småbarnsforeldre råd om skrikekurer.

- Det er 25 år siden det ble forbudt å slå barn for å oppdra dem. Det finnes nå stadig mer forskning som viser at det er psykisk skadelig for barn å bli forlatt gråtende. Derfor er det på høy tid at også dette blir ulovlig, sier Nina Stanghov Ulstein. Hun er spesialpedagog, småbarnsmor, står bak bloggen "lykkeligbarndom" og initiativtager til forbudet mot skrikekurer..

Hun får støtte fra likesinnede bloggere og andre søvneksperter, som Caroline Teigen. Hun driver søvntjenesten "sovehjelp.no".

- Det er psykisk terror å la barn ligge alene og gråte. Når det nå finnes forskning som viser at det ikke er bra, så er det på høy tid at profesjonelle forbys å anbefale det, sier Teigen.

 

Men synd at det også denne gangen, i velkjent Aftenpostenstil, er skrike-rådgiverne som får siste ordet samt ekspertplassen i "Spørsmål og svar"... Men begynner vi å se en noe mer nyansert holdning også hos dem nå?

Vi er glade for at verden går fremover når det gjelder å endre samfunnets holdninger til barnegråt, og vi i Tilknytningspedagogene er stolte over å være en del av dette arbeidet!