Vintersol over snødekte grantrærBjørkeved på båletBarn med hjemmelagde lykter i nattemørket

Solsnu er en urgammel feiring, kanskje så gammel som 10.000 år. I dag har vi den korteste dagen og lengste natta i året, og det går fra nå av mot lysere tider. Det er verdt en feiring!

Vi oppmuntrer alle til å ta med fakler, mat og ved, og hedre solen og lyset med en bålmiddag den 22. desember 2011!

Vinterhytte i skogen i den blå timenFlammer på bålet i nattemørket