8 hender holder hverandre i ring
  • Fra interaksjon til relasjon av Susan Hart og Rikke Schwartz
  • A secure base av John Bowlby
  • Gentle Baby Care av Elizabeth Pantley
  • Hidden Messages: What Our Words and Actions Are Really Telling Our Children av Elizabeth Pantley
  • Nonviolent Communication av Marshall B. Rosenberg
  • Raising Our Children, Raising Ourselves av Naomi Aldort